§1. Postanowienia wstępne

Administratorem tego serwisu jest Santa Medicina Mateusz Pruszowski, z siedzibą w Głubczyce, ul. Jana Pawła II 3. NIP: 7481586157 REGON: 36930432.

§2. Definicje

 1. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która spełnia warunki określone w regulaminie i dokonała rejestracji, w wyniku której utworzono dla niego konto, a tym samym uzyskała dostęp do usług świadczonych przez administratora i zasoby strony internetowej.
 2. Strona internetowa – znajdująca się pod adresem www.shamanforest.com należąca do administratora, portal społecznościowy i transakcyjny, gromadzący użytkowników, towary i usługi związane z rękodziełem, sztuką, kosmetykami i produktami spożywczymi.
 3. Nazwa (login) – niepowtarzalny identyfikator identyfikujący użytkownika, określony przez samego użytkownika w procesie rejestracji.
 4. Hasło – unikalna kombinacja znaków wybranych przez użytkownika, zawierająca ciąg co najmniej 5 liter i cyfr.
 5. Konto – stworzone w wyniku rejestracji – profil użytkownika zawierający jego dane osobowe i kontaktowe.
 6. Transakcyjna i negocjacyjna platforma (platforma) – oddzielna część strony internetowej, za pośrednictwem której użytkownicy mogą dokonywać transakcji zakupu i sprzedaży poprzedzonych negocjowaniem cen transakcyjnych
 7. Sprzedawca – użytkownik, który składa ofertę sprzedaży w ramach platformy transakcyjnej.
 8. Kupujący – użytkownik, który dołącza do transakcji jako kupujący lub negocjator.
 9. Towary – przedmiot, który może być przedmiotem ogłoszenia, zgodnie z przepisami.
 10. Usługa – wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez usługodawcę użytkownikom na podstawie tych przepisów.

§3. Warunki korzystania z usługi

 1. Ta strona internetowa prowadzona przez administratora umożliwia użytkownikom sprzedaż towarów, a także gwarantuje dostęp do bazy danych innych użytkowników, którzy w ramach strony internetowej postanowili upublicznić swoje dane osobowe w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu z innymi użytkownikami strony.
 2. Do prawidłowego korzystania z serwisu niezbędne jest połączenie z Internetem oraz urządzenie terminalowe umożliwiające prawidłowe wyświetlanie treści HTML (np. Windows XP i Internet Explorer 6.0)
 3. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.
 4. Rejestracja użytkownika na stronie polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego. W procesie rejestracji użytkownik jest zobowiązany do podania poprawnych danych. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych danych lub odmowy rejestracji w przypadku uzasadnionej wątpliwości co do poprawności powyższych danych.
 5. Użytkownik może mieć tylko jedno konto.
 6. To nie jest dozwolone:
  • Udostępnianie kont innym osobom i korzystanie z kont należących do innych osób. Użytkownik powinien zachować hasło do konta w tajemnicy. Konta nie są zbywalne.
  • Zamieszczanie w nazwie, opisie sklepu, ofertach i profilu linków prowadzących do innych sklepów (usług) w Internecie, w których użytkownik sprzedaje swoje produkty. Wzmianka o serwisach społecznościowych jest dozwolona, jeśli użytkownik nie sprzedaje, nie komercyjnie lub nie łączy się z takimi witrynami.
  • Finalizując oferty na ShamanForest do sprzedania produktów poza platformą, mimo że kontakt z klientem został nawiązany za pośrednictwem naszej platformy.
  • Dołączając do przesyłek wszelkie informacje, które mogłyby zachęcić do bezpośredniego kontaktu, takie jak adres e-mail, numer telefonu, adres strony internetowej.
 7. Ten użytkownik strony internetowej zezwala na nieograniczone, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z treści przez administratora w całości lub w fragmentach, mających charakter utworu i nieposiadający charakteru utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach autorskich. prawa pokrewne (vol. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późn. zm.) o publiczny dostęp do utworu, nagrywanie i reprodukcję utworu dowolną techniką, wykorzystanie materiałów do celów promocyjnych i reklamowych strony internetowej, w tym ich modyfikację.

§4. Dane personalne i Polityka Prywatności

 1. Składając zamówienie na stronie internetowej, użytkownik podaje osobiste i dobrowolne dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w formularzu rejestracyjnym strony. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi wykonanie zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez administratora jest konieczność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 (1) (b) RODO), a jeśli chodzi o dane opcjonalne, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 (1) (a) RODO).
 2. Ta strona internetowa przetwarza również dane użytkowników:
  • Dla celów analitycznych i statystycznych podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 (1) (f)) RODO), polegający na analizie aktywności użytkowników na stronie internetowej oraz sposobu korzystania z konta, jak oraz ich preferencje, w celu poprawy funkcjonalności.
  • W celu potencjalnego ustalenia, zbadania lub obrony przed roszczeniami - podstawa prawna przetwarzania jest uzasadnionym interesem administratora (art. 6 (1) (f)) RODO) polegającym na ochronie jego praw.
  • Do celów marketingowych administratora i innych podmiotów - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 (1) (f)) RODO) polegający na ochronie jego praw.
 3. W celu realizacji zamówienia strona internetowa może przekazywać dane osobowe użytkownika w zakresie nazwy, adresu e-mail i telefonu stronom trzecim w celu należytego wykonania umowy. Zgoda ta obejmuje w szczególności przekazanie danych sprzedawcy, firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorów pocztowych i firm kurierskich w celu wysłania paczki i przesłania danych do stron internetowych obsługujących płatności online w celu autoryzacji płatności dla celu i na warunkach określonych w regulaminie korzystania z usług tych stron.
 4. Administratorem danych osobowych jest administrator (zgodnie z definicją w porównaniu). Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującym prawem oraz od daty wejścia w życie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Oraz aktami prawnymi, które zostaną wydane w ramach jego realizacji.
 5. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania i żądania ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także do żądania przesłania swoich danych.
 6. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Użytkownik ma prawo złożyć skargę na przetwarzanie swoich danych przez administratora do prezesa biura w celu ochrony danych osobowych.
 8. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie: adresu e-mail, imienia i nazwiska, numeru telefonu i daty urodzenia w celach marketingowych przez administratora i inne powiązane podmioty, w celu poinformowania go o nowych towary, promocje i usługi dostępne w sklepie, zwłaszcza w formie biuletynu. Użytkownik może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.
 9. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na wysłanie przez Sklep wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o sprawdzenie zakupionego towaru. Użytkownik może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.
 10. Aby ułatwić korzystanie ze strony internetowej, mechanizm zarządzający nią wykorzystuje technologię zwaną cookies - informacje przechowywane przez serwer sklepu na komputerze użytkownika. Informacje, o których mowa, dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak wartość i przedmiot zamówienia oraz dane poufnej karty kredytowej. Technologia plików cookie nie ma na celu uzyskania jakichkolwiek danych na temat osób odwiedzających witrynę ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć opcję akceptowania plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Może to jednak powodować pewne trudności w korzystaniu ze sklepu. Szczegółowe zasady funkcjonowania plików cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności
  • W przypadku, gdy administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa, dopóki użytkownik nie wycofa zgody.
  • W przypadku, gdy administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu zaprzestania wyżej wymienionych odsetek (np. okresu ograniczenia roszczeń cywilnych) lub momentu sprzeciwu wobec danych przedmiotem, dalsze przetwarzanie – w sytuacjach, w których taki sprzeciw jest zgodny z prawem.
  • Jeżeli administrator przetwarza dane osobowe, zgodnie z obowiązującym prawem, okresy przetwarzania danych w tym celu są określone przez te przepisy.
 11. Szczegóły dotyczące ochrony danych użytkownika można znaleźć w Polityce Prywatności.

§5. Obszar usług

 1. Administrator, jako część strony internetowej, oferuje możliwość:
  • Czytania przez użytkowników informacji i wiadomości opublikowanych przez administratora lub innych użytkowników.
  • Sprzedaż towarów za pośrednictwem platformy transakcyjnej.
  • Publikowanie blogów.
  • Promowanie produktów wystawionych na sprzedaż.
 2. Użytkownicy i osoby trzecie mają prawo do korzystania z treści zamieszczonych na stronie, wyłącznie w ramach i na podstawie własnego dozwolonego użytku, z prawidłowym wskazaniem źródła i autora cytowanych informacji.
 3. Administrator ma prawo usunąć sprawcę naruszenia i niniejsze przepisy.

§6. Platforma

 1. Administrator w ramach serwisu zapewnia zarejestrowanym użytkownikom platformę transakcyjną obejmującą całą branżę, w ramach której użytkownicy będą mogli zawierać umowy sprzedaży.
 2. Za pośrednictwem platformy transakcyjnej można sprzedawać zarówno nowe, jak i używane towary, ale mogą to być tylko towary będące rękodziełem artystycznym, przedmioty etniczne, kosmetyki, artykuły spożywcze – dopuszczone do legalnego handlu na terenie Polski.
 3. W ramach platformy aukcyjnej administrator włącza następujące formy transakcji:
  • Negocjuj, pod którym sprzedawca użytkownika daje kupującemu możliwość zaproponowania ceny zakupu.
  • Kup teraz, w ramach którego sprzedawca użytkownika oferuje pozostałym użytkownikom produkt lub usługę za ustaloną z góry cenę. Te reklamy mogą być pojedyncze lub wielofunkcyjne.
 4. Zabronione jest wydawanie ofert towarów, których handel narusza obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), a także towary, które nie spełniają warunków, o których mowa w artykule 6.2, a których wydanie może być uznane za pogwałcenie dobrych manier.
 5. Towary sprzedawane za pośrednictwem platformy muszą być szczegółowo opisane. Użytkownik wydający reklamę jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
 6. Wszystkie oferowane kwoty są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Niedozwolone jest dodawanie innych kosztów do ostatecznej ceny, z wyjątkiem jasno określonych opłat, tj. opłat za transport / pocztę (koszty opakowania i wysyłki).
 7. Oferta powinna być umieszczona w kategorii, która najlepiej opisuje oferowany produkt.
 8. Czas trwania oferty zależy od woli sprzedawcy i wynosi odpowiednio 30, 60 lub 90 dni.
 9. Podczas oferty sprzedaży kupujący może zadawać pytania sprzedawcy bezpośrednio za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 10. Podczas oferty sprzedaży z opcją "negocjuj" sprzedawca ustala nominalną cenę sprzedaży i cenę minimalną, przy której jest skłonny podjąć negocjacje.
 11. Koniec oferty sprzedaży następuje po wygaśnięciu okresu, na który oferta została wydana lub w wyniku zakupu produktu poprzez opcję kup teraz lub negocjowania.
 12. Po zakończeniu oferty sprzedaży zawierana jest umowa sprzedaży pomiędzy sprzedającym a kupującym.

§7. Prowizje

 1. Administrator jest uprawniony do pobierania opłat za udostępnienie platformy.
 2. Wysokość opłat za korzystanie z zasobów strony internetowej: – wartość transakcji sprzedaży – prowizja od sprzedaży wynosi 10% ostatecznej ceny.

§8. Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacje dotyczące działania strony internetowej można zgłaszać drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres info.shamanforest@gmail.com lub pocztą na adres administratora.
 2. Reklamacja powinna dotyczyć osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres itp.), identyfikacji transakcji, adresu e-mail oraz opisu zdarzenia, które spowodowało reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia do administratora.

§9. Odpowiedzialność

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu spowodowane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub nieuprawnioną ingerencją użytkowników. W związku z powyższym administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i utracone korzyści użytkowników wynikające z przyczyn leżących po stronie użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane i publikowane przez użytkowników. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: skracania tekstów, edytowania lub usuwania treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających dobre obyczaje.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników na stronie internetowej lub za nieprawidłowe wykonanie lub niewykonanie jakichkolwiek umów zawartych w ramach platformy i nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych przez użytkowników i strony trzecie, które stanowią naruszenie przepisów. . Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za towary wystawione przez użytkowników na aukcjach na stronie internetowej.
 4. Zapewniając platformę w ramach usługi, administrator dopuszcza przeprowadzanie transakcji na stronie internetowej, ale nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne towarów, bezpieczeństwo transakcji i prawdziwość opisów towarów oferowanych użytkownikom witryny.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokowania kont użytkowników, które naruszają prawo lub niniejsze przepisy. Administrator zastrzega sobie również prawo do usuwania lub blokowania kont użytkowników, które sprzedają niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz do weryfikacji lub usunięcia ofert, które budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami lub prawem.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany regulaminu. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego regulaminu na stronie internetowej.
 3. Usługodawca poinformuje klienta o zmianie w przepisach drogą elektroniczną.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 niniejszej sekcji, klient ma prawo w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie w przepisach dotyczących wyrejestrowania z systemu. Jeśli nie, zakłada się, że klient przyjął zmienione regulacje.
 5. Regulacje i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 6. Wszelkie spory wynikające z przepisów lub umów o świadczenie usług drogą elektroniczną będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.
 7. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.